KATEGORIEN 2023

             
      Nr. Kategorien Jahrgang Distanz Startgeld Startzeit
  15 Schülerinnen C 2014+2015 0,85 km Fr. 10.– 10:00
  16 Schüler C 2014+2015 0,85 km Fr. 10.– 10:10
  17 Schülerinnen B 2012+2013 1,8 km Fr. 10.– 10:20
  18 Schüler B
2012+2013 1,8 km Fr. 10.– 10:35
  19 Schülerinnen A 2010+2011 1,8 km Fr. 10.– 10:50
  20 Schüler A 2010+2011 1,8 km Fr. 10.– 10:50
  21 Mädchen B 2008+2009 3,0 km Fr. 12.– 11:05
  22 Jugend B 2008+2009 3,0 km Fr. 12.– 11:05
  23 Mädchen A 2006+2007 3,0 km Fr. 12.– 11:05
  24 Jugend A 2006+2007 3,0 km Fr. 12.– 11:05
  25 Piccolo girls 2016+2017 0,5 km Fr. 5.- 11:45
  26 Piccolo boys 2016+2017 0,5 km Fr. 5.- 11:55
  27 Moskito girls 2018+jünger 0,25 km Fr. 5.- 12:05
  28 Moskito boys 2018+jünger 0,25 km Fr. 5.- 12:15
 
  1 Herren M20 *
1984-2003 10,2 km Fr. 20.– 13:45
  2 Herren M40 *
1974-1983 10,2 km Fr. 20.– 13:45
  3 Herren M50 *
1964-1973 10,2 km Fr. 20.– 13:45
  4 Herren M60 *
1954-1963 10,2 km Fr. 20.– 13:45
  5 Herren M70 *
1953+älter 10,2 km Fr. 20.– 13:45
  6 Damen F20 *
1984-2003 10,2 km Fr. 20.– 13:45
  7 Damen F40 *
1974-1983 10,2 km Fr. 20.– 13:45
  8 Damen F50 *
1964-1973 10,2 km Fr. 20.– 13:45
  9 Damen F60 *
1963+älter 10,2 km Fr. 20.– 13:45
  10 Juniorinnen F19 *
2004-2007 10,2 km Fr. 20.– 13:45
  11 Junioren M19 *
2004-2007 10,2 km Fr. 20.– 13:45
  12 Kurzstrecke Damen
2003+älter 6,2 km Fr. 20.– 14:05
  13 Kurzstrecke Herren
2003+älter 6,2 km Fr. 20.– 14:05
  14 Fun Walking / Slowrun
alle 6,2 km Fr. 20.– 14:05
             
  * FriRun Cup