KATEGORIEN 2022

             
      Nr. Kategorien Jahrgang Distanz Startgeld Startzeit
  15 Schülerinnen C 2013+2014 0,85 km Fr. 8.– 10:00
  16 Schüler C 2013+2014 0,85 km Fr. 8.– 10:10
  17 Schülerinnen B 2011+2012 1,8 km Fr. 8.– 10:20
  18 Schüler B
2011+2012 1,8 km Fr. 8.– 10:35
  19 Schülerinnen A 2009+2010 1,8 km Fr. 8.– 10:50
  20 Schüler A 2009+2010 1,8 km Fr. 8.– 10:50
  21 Mädchen B 2007+2008 3,0 km Fr. 10.– 11:05
  22 Jugend B 2007+2008 3,0 km Fr. 10.– 11:05
  23 Mädchen A 2005+2006 3,0 km Fr. 10.– 11:05
  24 Jugend A 2005+2006 3,0 km Fr. 10.– 11:05
  25 Piccolo girls 2015+2016 0,5 km gratis 11:45
  26 Piccolo boys 2015+2016 0,5 km gratis 11:55
  27 Moskito girls 2017+jünger 0,25 km gratis
12:05
  28 Moskito boys 2017+jünger 0,25 km gratis
12:15
 
  1 Herren M20 *
1983-2002 10,2 km Fr. 15.– 13:45
  2 Herren M40 *
1973-1982 10,2 km Fr. 15.– 13:45
  3 Herren M50 *
1963-1972 10,2 km Fr. 15.– 13:45
  4 Herren M60 *
1953-1962 10,2 km Fr. 15.– 13:45
  5 Herren M70 *
1952+älter 10,2 km Fr. 15.– 13:45
  6 Damen F20 *
1983-2002 10,2 km Fr. 15.– 13:45
  7 Damen F40 *
1973-1982 10,2 km Fr. 15.– 13:45
  8 Damen F50 *
1963-1972 10,2 km Fr. 15.– 13:45
  9 Damen F60 *
1962+älter 10,2 km Fr. 15.– 13:45
  10 Juniorinnen F19 *
2003-2006 10,2 km Fr. 15.– 13:45
  11 Junioren M19 *
2003-2006 10,2 km Fr. 15.– 13:45
  12 Kurzstrecke Damen
2002+älter 6,2 km Fr. 15.– 14:05
  13 Kurzstrecke Herren
2002+älter 6,2 km Fr. 15.– 14:05
  14 Fun Walking / Slowrun
alle 6,2 km Fr. 15.– 14:05
             
  * FriRun Cup